IACID IDEELL FÖRENING

Författaren: Siavosh Naderi Farsani Förra månaden var jag med i ett digitalt seminarium där deltagarna förväntades att reflektera över Noam Chomsky’ s artikel ”The Responsibility of Intellectuals” som gav ut 1967. Bland annat behandlades även begreppet intellektuelle och hens roll ur ett historiskt perspektiv. Jag tog även en kritisk inställning till vad som ofta tolkas
Read More…

juni 19th, 2020

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani När det gäller språklig variation spelar det ingen roll i vilket land man bor. Det finns oftast olika dialekter i olika delar av ett land. Enligt Institutet för språk och folkminnen (2017) är en dialekt en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialektalande inom ett
Read More…

juni 16th, 2020

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani Att lära sig ett nytt språk betyder att man öppnar ett nytt fönster genom vilket man kommer att tolka verkligheten på olika sätt än sitt modersmål. Det vill säga att det finns en relation mellan språk och tanke. Däremot är det för svårt att förmedla tankar och känslor på det nya
Read More…

juni 13th, 2020

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani När det gäller språklig variation spelar det ingen roll i vilket land man bor. Det finns oftast olika dialekter i olika delar av ett land. Enligt Institutet för språk och folkminnen (2017) är en dialekt en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialektalande inom ett
Read More…

Siavosh Naderi Farsani The International Academic Center For Islamic Discourse(IACID), Sweden The Asian Symposium on the Humanities and Arts for Peace, Hiroshima, Japan, 2015 There are three important questions about some religious and ethical implications of globalization: What are some religious and ethical challenges in the process of globalization, what are some capacities and strengths
Read More…