IACID IDEELL FÖRENING

Stoppa extremister sprida hat i landet! Polisen skulle stoppa den planerade bränningen av Koranen i Malmö! Det är inte rätt att såra andras känslor i demokratins namn. Detta är inte bara för muslimer utan för alla som är emot diskriminering och religionsfientlighet. De som brände Koranen sårade våra känslor. Vi fördömer våldet och spridningen av hat och hot!  FOTO:
Read More…

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani FOTO: MARY ALTAFFER/AP/TT Förhållandet mellan Iran och USA har varit spänt  då Trump bestämde att USA skulle dra sig ur Irans kärnkraftsavtal år 2018 med syftet att försvaga och isolera Iran. Å ena sidan hjälpte Trump några diktator i Mellanöstern bland annat Saudi Arabia att köpa avancerade vapen och ammunition fastän man vet att vapen
Read More…

Bild: Alexander Zemlianichenko

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani Källan till Bild: Alexander Zemlianichenko En förflyttning av människor från en plats till en annan, med syftet att permanent bosätta sig på den nya platsen kallas migration. Patrick Manning delar upp människans migration i fyra olika kategorier i sin bok Migration in World Historia (2005). Den första är migration inom det
Read More…

Källan till bilden: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-psychology-message-conceptual-design-image25803539 Skribenten: Siavosh Naderi Farsani Vad är utgångspunkten i det kognitiva perspektivet? Psykologer med ett kognitivt perspektiv studerar tänkandet och vär begreppsbildning, och hur det samspelar med vårt känsloliv. Därför kan man säga att utgångspunkten i det kognitiva perspektivet är människa som tänkande varelse. Hur förklarar kognitionspsykologerna att vi uppfattar verkligheten olika?
Read More…