The International Academic Center for Islamic Discourse

December 26th, 2018

  USA:s president Donald Trump har ofta felaktigt hävdat att Iran bör isoleras. USA och dess allierade i Mellanöstern, bland annat diktatorer som Saudi Arabias kung och Netanyahu i Israel, försökte att övertyga världen för att vidta så mycket som möjligt aggressiva åtgärder mot Iran. Anledningarna, som de hävdar till, ses däremot motstridiga ut. Förutom frågorna rörande de mänskliga rättigheterna kritiseras
Read More…

December 20th, 2016

We denounce the terrorist attacks which targeted the citizens in Berlin and also the Russian ambassador in Ankara on Monday and express solidarity with innocent victims. Such terror attacks indicate that the threat is spreading dangerously, and that there is no place safe from such threat, its crimes and spite. Terrorists along with their regional
Read More…

 Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, in a meeting with visiting head of the National Iraqi Alliance, Ammar Hakim, and the key members of the alliance in Tehran on Sunday, expressed satisfaction over the formation of the alliance among Iraq’s Shia groups. Describing the [formation of the] alliance as a major development,
Read More…