IACID IDEELL FÖRENING

Källan till bilden: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-psychology-message-conceptual-design-image25803539 Skribenten: Siavosh Naderi Farsani Vad är utgångspunkten i det kognitiva perspektivet? Psykologer med ett kognitivt perspektiv studerar tänkandet och vär begreppsbildning, och hur det samspelar med vårt känsloliv. Därför kan man säga att utgångspunkten i det kognitiva perspektivet är människa som tänkande varelse. Hur förklarar kognitionspsykologerna att vi uppfattar verkligheten olika?
Read More…