IACID IDEELL FÖRENING

juni 13th, 2020

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani När det gäller språklig variation spelar det ingen roll i vilket land man bor. Det finns oftast olika dialekter i olika delar av ett land. Enligt Institutet för språk och folkminnen (2017) är en dialekt en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialektalande inom ett
Read More…