IACID IDEELL FÖRENING

april 21st, 2015

IACID IDEELL FÖRENING etableras utifrån ett förslag om hur man kan utveckla den kulturella freden i samhällen där  människor med olika kulturella bakgrunder ska bo och arbeta med varandna. Föreningens budget kan tilldelas av en eventuell myndighet som finner föreningsförslag konstruktiva för att främja fred och trygghet i samhället. Förslaget innebär att några regelbundna seminarieserie
Read More…

april 19th, 2015

Huvudämnena som ska publiceras är: Den kosmologiska grunden för fred. Den epistemologiska grunden för fred. Den ontologiska och epistemologiska grunden för fred. Fredens antropologi. Fredens teleologiska principer. Den axiologiska grunden för fred. Begreppet fred i de heliga texterna . Kulturen av fred i sekulära och religiösa samhällen. Den islamiska metoden för konfliktlösning. Anledningarna till konflikt
Read More…