The International Academic Center for Islamic Discourse

December 26th, 2018

  USA:s president Donald Trump har ofta felaktigt hävdat att Iran bör isoleras. USA och dess allierade i Mellanöstern, bland annat diktatorer som Saudi Arabias kung och Netanyahu i Israel, försökte att övertyga världen för att vidta så mycket som möjligt aggressiva åtgärder mot Iran. Anledningarna, som de hävdar till, ses däremot motstridiga ut. Förutom frågorna rörande de mänskliga rättigheterna kritiseras
Read More…