Uppdraget om förlagsverksamhet kan anges som följer:

  •  Att utveckla fredens kultur
  • Att skapa kunskap om fred
  • Att kritisera och analysera de radikala vyerna
  • Att utveckla dialogen mellan dialogen
  • Att utveckla den ömsesidiga förståelsenskapaciteten i samhället
  • Att presentera och stödja några kreativa lösningar för nuvarande konflikter i världen.