Föreningens huvudsakliga verksamhet är att producera och publicera relaterade texter, videoklipp och annan relaterad produkt om fred och konfliktlösningar.