Skribenten: Siavosh Naderi Farsani

När det gäller språklig variation spelar det ingen roll i vilket land man bor. Det finns oftast olika dialekter i olika delar av ett land. Enligt Institutet för språk och folkminnen (2017) är en dialekt en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialektalande inom ett visst område talar däremot inte exakt likadant. Det är inte möjligt att uppge ett exakt antal dialekter eftersom det inte finns vissa tydliga gränser för var en dialekt börjar och en annan slutar. Enligt Institutet för språk och folkminnen (2017) finns det däremot tydligare gränser för de språkliga drag som dialekterna består av. Till exempel har varje dialektord sin enskilda utbredning angående uttalet av olika språkljud. Utbredningen sammanfaller dock sällan för dessa språk drag, vilket gör det svårt att dra gränser mellan de enskilda dialekterna. 

Enligt Institutet för språk och folkminnen (2017) har språkforskare kunnat dela in dialekterna i sex huvudområden. Det första är sydsvenska områden såsom Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland. Det andra handlar om Götamål som innefattar Västergötland, Dalsland, Bohuslän, norra Halland, norra Småland (förutom i nordöst), sydvästra Östergötland och Värmland. Den tredje delen inkluderar Uppland, Dalarna, Gästrikland, södra Hälsingland, Södermanland, Västmanland, Närke, Östergötland utom i sydväst, Öland, nordöstra Småland. Det fjärde huvudområden innebär Gotländska mål, alltså Gotland och Fårö. Dessutom anses det Norrländska målet som ett av de huvudområden  från och med norra Hälsingland och norrut i Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Det sista huvudområdet är Östsvenska mål som inkluderar Finland och tidigare också Estland. 

Enligt Institutet för språk och folkminnen (2018)  talas och skrivs minst 150 olika språk i Sverige, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Enligt samma källa har Sverige fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det finns 60000 personer som talar eller förstår meänkieli i Sverige.  De bor i sex kommuner i norra Sverige bland annat Tornedalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna, Gällivare och Kalix. Omkring 4 000 svenskar pratar ytterligare jiddisch i olika utsträckning. I Sverige finns det också 200 000 – 250 000 invånare som kan finska. Förutom Norge, Finland och Ryssland på Kolahalvön, talas samiska i de norra delarna av Sverige. Romernas språk är ett språk utan egen nation och i de flesta länder inklusive Sverige anses Romernas språk som ett minoritetsspråk. 

Innan jag läste kursen kände jag att jag förstår vissa människor lättare än andra då jag lyssnar på radio eller besöker myndigheterna. Ju mer jag stannade i Sverige desto mer blir jag medveten om att det finns olika dialekter i landet. Jag har också googlat ordet dialekter i Sverige och förstad att precis som i Iran var jag bodde mer än fyrtio år finns det också många dialekter i mitt nytt land Sverige. Däremot fördjupade jag min kunskap om olika dialekter i Sverige då jag läste kursen. När det gäller min favorit dialekt har jag svårt att välja mellan olika dialekter som  talas i landet för jag tycker att alla låter vackert. Men när det gäller min språkförmåga att förstå andra personer tycker jag om den formella dialekt som jag lyssnar på då jag lyssnar på nyheterna  på P1. Jag tycker också att Sydsvenska målet bland annat det som talas i Skåne, Blekinge, södra Halland, och södra Småland är för svårt. Jag har också svårt att ibland förstå  äldre människor oavsett var i landet de bor. 

Till slut kan man säga att som i alla andra länder i världen finns och talas  olika dialekter i Sverige beroende på variabler bland annat geografi, nationalitet, utbildning och socialgruppstillhörighet. Dessutom kan man indela alla dialekterna som talas i Sverige i sex huvudområden. 

Referenser 

Institutet för språk och folkminnen. (2018). Minoritetsspråk, Uppdaterad 27 mars 2018, Hämtad 3018-12-11 från: https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak.html

Institutet för språk och folkminnen. (2017). Vad är en dialekt? Uppdaterad 03 februari 2017. Hämtad 2020-05-01 från: https://www.isof.se/sprak/dialekter/fragor-och-svar-om-dialekter/faq/2013-10-21-vad-ar-en-dialekt.html  

Institutet för språk och folkminnen. (2017). Hur många dialekter finns det i Sverige? Var går gränsen mellan olika dialekter? Uppdaterad 03 februari 2017. Hämtad 2020-05-01 från:

https://www.isof.se/sprak/dialekter/fragor-och-svar-om-dialekter/faq/2013-10-21-hur-manga-dialekter-finns-det-i-sverige-var-gar-gransen-mellan-olika-dialekter.html 

Källan till bilden:
https://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/ordmoln.html