USA:s president Donald Trump har ofta felaktigt hävdat att Iran bör isoleras. USA och dess allierade i Mellanöstern, bland annat diktatorer som Saudi Arabias kung och Netanyahu i Israel, försökte att övertyga världen för att vidta så mycket som möjligt aggressiva åtgärder mot Iran. Anledningarna, som de hävdar till, ses däremot motstridiga ut. Förutom frågorna rörande de mänskliga rättigheterna kritiseras Iran av USA med  olika anklagelser att landet ska skapa kärnvapen och tillverka strategiska robotar. 

Det hävdas ofta att Iran äventyrar tryggheten i regionen och ingriper i grannländerna med syfte att försvaga de etablerade regeringarna, stärka dess inflytande och stödja de radikala, islamistiska grupperna och motståndare. Det är självklart att de flesta länder i världen och alla länder i Mellanöstern bland annat Iran behövs att förbättra demokrati och mänskliga rättigheter. Trots alla kritiker och med jämförelse med andra länder i Mellanöstern pågår demokratiskt system i Iran där olika val regelbundet ordnas och politiska deltagande är betydande. 

Däremot styrs Saudiarabien, Bahrain och Förenade Arabemiraten av diktatorer, dvs en familj äger landet och har absolut makt utan att ordna något demokratiskt val. En minoritet i Bahrain som stödjas av Saudi Arabia och USA styr landet och kränker systematiskt mänskliga rättigheter samt   medborgerliga fri- och rättigheter. Alliansen som leds av Saudi Arabia anföll Yemen som anses ett av de fattigaste länderna i världen och dödade tiotusental vanliga människor bland annat barn, kvinnor och de gamla vanliga invånarna. 

Årets hemska katastrof äger rum i Jemen, där människor svälter, smittsamma sjukdomar sprids och livsmedel samt vatten har förorenat och det finns inget skydd för barn när Saudiarabien släpper de amerikanska bomberna mot de civila. Trots den systematiska propagandan och krigföringen mot Iran är det inte så jobbigt att förstå vilka länder har utbröt terrorism, våld och otrygghet i Mellanöstern. 

Saudi Arabia slakteri pågår i olika delar av världen där de farligaste terrorgrupperna som redan har hjärntvättats av wahabisk ideologi, får också ekonomiskt och militärt stöd av Saudisk dynasti. Bland annat Islamiska staten (IS), Irak/Syrien, Jabhat al-Nusrah, Syrien, Jamaat-ul Ahrar, Afghanistan, Al-Shabaab, Somalia, Talibanerna, Afghanistan. Det hemska brottet som nyligen skakade världen handlar om den saudiske journalisten Jamal Khashoggi  som slaktades på Saudiska konsulatet i Istanbul.  

De israeliska radikala grupperna och politikerna bland annat premiärminister Netanyahu har omvandlat Gaza, som består av miljontals vanliga människor, till världens största fängelse. Folkmordet pågår systematisk i Gaza genom att folket förbjuds att koppla andra delar av regionen. Israels tolkning av dess trygghet ser farlig ut, dvs. dess trygghet innebär att grannländernas militära och ekonomiska krafter ska försvagas och deras infrastrukturer bör förstöras på något sätt. Israel spelar inte en konstruktiv roll när det gäller mänskliga rättigheter, trygghet och demokrati i Mellanöstern fastän det råder röster i landet som brinner sig för fred, mänskliga rättigheter och trygghet i Mellanöstern. 

USA drog sig ur kärnavtalet som ägde rum mellan Iran och stormakterna i världen trots att Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Kina vilka också hade undertecknat kärnavtalet, tycker att Iran genomförde sitt åtagande och att USA inte borde lämna överenskommelsen. Varför slår inte fast USA att Iran hjälpte världen för att bli av med terroristiska grupper som IS i Syria och Iraq? USA måste acceptera de negativa konsekvenserna av dess olagligt ingrepp i Mellanöstern. Bland annat kan man hävda att sådant ingrep har vållat till att trygghet har blivit sämre, människor har varit fattigare, invandare och flyktingarnas frågor och problem har upptrappat, demokratiska processen har försenat och långsiktiga planer gällande hållbar utveckling har misslyckats i Mellanöstern där USA har olagligt ingripit. 

Man kan säga att USA behövde att skapa någon fiende sedan kalla kriget avslutade. Ryssland införas som fiende av USA med syfte att bland annat kontrollera Europa. Att behålla dess intressen och fördjupa inflytande i Ostasien, införas Kina och Nordkorea av USA som ett potentiellt hot mot grannländerna. I Mellanöstern anses felaktigt Iran av USA som landet vilket hotar fred och stabilitet i regionen. Sanningen är däremot att USA behöver någon antagande fiende med syfte att bedriva dess politik på både national och international nivåer. 

USA:s oljestrategi innebär att supermakten ska ha koll på olja i Mellanöstern även om det orsakas till att stödja diktatorerna som Saudi Arabia, Bahrain etc. Det är en enkel regel genom vilken diktatorer ska producera och sälja olja på sådant sätt som USA vill. Istället måste USA garantera diktatorernas absolut makt i länderna även om majoriteten kämpar för frihet och demokrati. Donald Trump lämnade kärnavtalet med Iran eftersom både Israel och Saudi Arabia ville så här. 

Iran säger uppenbarligen att kolonialmakter bland annat USA omedelbart ska lämna Islamiska länder. Vilket motstrider USA:s politik i Mellanöstern och upptrappar konflikten. Med undantag för det som ägde rum i Lybia  skulle Obamas politik däremot leda till några mer konstruktiva lösningar i Mellanöstern. 

lösningen är inte att stödja diktaturer och mördare och försvaga folkets makt utan det bästa sätt att garantera fred, stabilitet och trygghet i länderna anses att  demokratiska processer och folkrörelser ska förstärkas i Mellanöstern.  Embargot som prickar folkets makt orsakar till våld, krig, instabilitet, antisemitism och kränkning av mänskliga rättigheter i Mellanöstern.  

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani 

Källan till bilden:http://www.irna.ir/fa/News/81922992