vi alla fördömer terrorattacker i Barcelona. Terrorismen har ingen gräns. Det finns inte heller någon religous ursprung.Däremot spår man någon politiska pjäs som nästan altitid ligga bakom sådan äckliga terrordåden.
Självklart, religion som allt som finns i världen, kan missbrukas och användas i ett fel sätt.
De som misshandlar och dödar oskyldiga manniskor på grund av ras, religion, kön och s.v.d, identifieras som satans soldaten.
Islam är en religion av barmhärtighet och kärleken och dess trofasta anhängare fördömer någon form av våld i någon del av världen.