IACID IDEELL FÖRENING etableras utifrån ett förslag om hur man kan utveckla den kulturella freden i samhällen där  människor med olika kulturella bakgrunder ska bo och arbeta med varandna. Föreningens budget kan tilldelas av en eventuell myndighet som finner föreningsförslag konstruktiva för att främja fred och trygghet i samhället. Förslaget innebär att några regelbundna seminarieserie ska ordnas och vissa experter som är kunniga inom sitt fack ska inbjudas för att skapa kunskaper inom området.