Huvudämnena som ska publiceras är:

 • Den kosmologiska grunden för fred.
 • Den epistemologiska grunden för fred.
 • Den ontologiska och epistemologiska grunden för fred.
 • Fredens antropologi.
 • Fredens teleologiska principer.
 • Den axiologiska grunden för fred.
 • Begreppet fred i de heliga texterna .
 • Kulturen av fred i sekulära och religiösa samhällen.
 • Den islamiska metoden för konfliktlösning.
 • Anledningarna till konflikt och krig i världen (fallstudie)
 • Regionala och globala möjligheter, hot och utmaningar när det gäller världens fredskultur.