Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

En till gång, av en till ondska, kastades damm på solen

Då och då, under falska förevändningar, under stöd av regeringar som är så kallade värnare av yttrandefrihet, vanhelgar Satans legosoldater islamiska heligheter. Den här gången bevittnade vi hur miljontals muslimers hjärtan och själar eller den Heliga Koranen eldades framför den turkiska ambassaden i Sverige. Det är inte första gången som Sverige blir arenan för satanistiska shower mot islam och muslimer.

Den Heliga Koranen och dess uppenbarade verser är den Noble Profetens – må Guds frid och välsignelser vara över honom och hans rena familj – heligaste, käraste och största minnesgåva bland muslimer.

Muslimer får liv av och växer med Koranen, och de återvänder till Gud med den. För muslimer är den Heliga Koranen boken om liv, död och återuppståndelse. Muslimer över hela världen reciterar dag och natt verser från denna gudomliga bok, ber till Gud med den Heliga Koranen och helgar och ärar denna bok. De älskar den och det är med denna himmelska bok som de tillbringar sina liv på jorden.

Att hålla sådana avskyvärda shower, under förevändning att skydda friheten, gör muslimerna – som alltid har respekterat andra religioners och troslärors heligheter, symboler, verk och tempel – arga på grund av denna demoniska shows oändliga grymhet och mörker. Det är ingen hemlighet att ett sådant ondskefullt beteende allvarligt skadar den fredliga samexistensen mellan anhängare av religioner, trosläror och kulturer, och gör atmosfären av dialog mellan religioner och samspel mellan kulturer mörk och dyster.

I form av chef för Islamiska republiken Irans råd för politiskt utformande och samordning av religiös dialog, fördömer jag starkt bränningarna av den Heliga Koranen, förolämpningen mot religiösa heligheter och sårandet av miljontals muslimers hjärtan och själar.

De minsta förväntningarna anhängare av den Heliga Koranen har från religiösa ledare och intellektuella och fria människor i världen – särskilt invånarna i Västeuropa och Nordamerika i åratal som har blivit skådeplatsen för dessa skamliga shower – är att de meddelar sitt tydliga avståndstagande från dessa anti-islamiska och antimuslimska bränningar, och att man skämmer ut den falska och hycklande ekvationen av värnandet av frihet genom förolämpning mot religiösa heligheter.

Vi ber Gud den Upphöjde att Han inte för bort oss från Hans kärlek, ljus och väg.

Mohammad-Mehdi Imanipour

Chef för rådet för politiskt utformande och samordning av religiös dialog i Islamiska republiken Iran

Jumada al-Thani 1444 – Januari 2023

Källan: https://sv.icro.ir/Stockholm-News/Uttalande-i-f%C3%B6rd%C3%B6mande-av-kr%C3%A4nkningen-mot-den-Heliga-Koranen