IACID IDEELL FÖRENING

 Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn En till gång, av en till ondska, kastades damm på solen Då och då, under falska förevändningar, under stöd av regeringar som är så kallade värnare av yttrandefrihet, vanhelgar Satans legosoldater islamiska heligheter. Den här gången bevittnade vi hur miljontals muslimers hjärtan och själar eller den Heliga Koranen eldades
Read More…