IACID IDEELL FÖRENING

Bild: Alexander Zemlianichenko

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani Källan till Bild: Alexander Zemlianichenko En förflyttning av människor från en plats till en annan, med syftet att permanent bosätta sig på den nya platsen kallas migration. Patrick Manning delar upp människans migration i fyra olika kategorier i sin bok Migration in World Historia (2005). Den första är migration inom det
Read More…

https://vc-server26.jde.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=69f89b00b83d0bf80320b7aba74c3cf6edbf0828-1595955302316

Källan till bilden: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-psychology-message-conceptual-design-image25803539 Skribenten: Siavosh Naderi Farsani Vad är utgångspunkten i det kognitiva perspektivet? Psykologer med ett kognitivt perspektiv studerar tänkandet och vär begreppsbildning, och hur det samspelar med vårt känsloliv. Därför kan man säga att utgångspunkten i det kognitiva perspektivet är människa som tänkande varelse. Hur förklarar kognitionspsykologerna att vi uppfattar verkligheten olika?
Read More…