IACID IDEELL FÖRENING

Antiken anses som den äldsta av de historiska epokerna och räknas från omkring 3000 f.kr när flodkulturerna uppstod. Antiken upphörde på 400-talet e.kr då romarrikets undergång uppkom. Man vet också hur upplysningens och renässansens lära påverkades av antikens arv. Man kan förbättra sina kunskaper om antiken genom att studera den här epoken där man kan fördjupa
Read More…