IACID IDEELL FÖRENING

april 23rd, 2015

Interfaith Dialogue: Religious Pluralism & Conflict Resolution Siavosh Naderi Farsani Is there any clear and applied theory of pluralism at all? Studying different perceptions regarding the concept of pluralism in general and religious pluralism in particular reveal the undesirable fact that such theories and views are not applicable enough as far as the co existence
Read More…

Dear Friends We have a new programme for the next open seminar in Shiite studies at Södertörn. Siavosh Naderi Farsani, who is a reasercher in the field of philosophy of culture and the founder and president of the international academic center for Islamic discourse, will give a presentation with the title ”A review of some
Read More…

april 21st, 2015

IACID IDEELL FÖRENING etableras utifrån ett förslag om hur man kan utveckla den kulturella freden i samhällen där  människor med olika kulturella bakgrunder ska bo och arbeta med varandna. Föreningens budget kan tilldelas av en eventuell myndighet som finner föreningsförslag konstruktiva för att främja fred och trygghet i samhället. Förslaget innebär att några regelbundna seminarieserie
Read More…

april 19th, 2015

Huvudämnena som ska publiceras är: Den kosmologiska grunden för fred. Den epistemologiska grunden för fred. Den ontologiska och epistemologiska grunden för fred. Fredens antropologi. Fredens teleologiska principer. Den axiologiska grunden för fred. Begreppet fred i de heliga texterna . Kulturen av fred i sekulära och religiösa samhällen. Den islamiska metoden för konfliktlösning. Anledningarna till konflikt
Read More…

CFP

april 17th, 2015

The international academic center for Islamic discourse (IACID) decides to publish a quarterly focused on peace both in theory and practice based on the Islamic discourse. You can have your contribution by sending your academic paper to IACID under the following topics: The cosmological foundations of peace in Islam The epistemological foundations of peace in
Read More…

april 17th, 2015