IACID IDEELL FÖRENING

 Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn En till gång, av en till ondska, kastades damm på solen Då och då, under falska förevändningar, under stöd av regeringar som är så kallade värnare av yttrandefrihet, vanhelgar Satans legosoldater islamiska heligheter. Den här gången bevittnade vi hur miljontals muslimers hjärtan och själar eller den Heliga Koranen eldades
Read More…

Hossein Atrak Associate Professor at Department of Philosophy -University of Zanjan- Zanjan –Iran Atrak.h@znu.ac.ir Abstract1 In this paper, the attributes of Jesus as the second person of Trinity in Christianity and Muhammadan Reality in Islamic Theosophy were compared. The term “Muhammadan Reality” in Islamic Theosophy refers to transcendental and divine being of Muhammad rather than
Read More…

Författaren: Siavosh Naderi Farsani Förra månaden var jag med i ett digitalt seminarium där deltagarna förväntades att reflektera över Noam Chomsky’ s artikel ”The Responsibility of Intellectuals” som gav ut 1967. Bland annat behandlades även begreppet intellektuelle och hens roll ur ett historiskt perspektiv. Jag tog även en kritisk inställning till vad som ofta tolkas
Read More…

https://marref.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-20-08-1399.mp3

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani Atomforskaren, Mohsen Fakhrizadeh dödades utanför Teheran när gärningsmän först detonerade en sprängladdning bredvid hans bil och sedan pepprade bilen med kulor. Iran fördömer attacken som ett terrordåd och pekar ut Israel, samtidigt som de hotar med hämnd. Donald Trump, Bin Salman och Netanyahu gör vad som helst att förstöra Bidens eventuell
Read More…