IACID IDEELL FÖRENING

 Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn En till gång, av en till ondska, kastades damm på solen Då och då, under falska förevändningar, under stöd av regeringar som är så kallade värnare av yttrandefrihet, vanhelgar Satans legosoldater islamiska heligheter. Den här gången bevittnade vi hur miljontals muslimers hjärtan och själar eller den Heliga Koranen eldades
Read More…

Bild: Alexander Zemlianichenko

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani Källan till Bild: Alexander Zemlianichenko En förflyttning av människor från en plats till en annan, med syftet att permanent bosätta sig på den nya platsen kallas migration. Patrick Manning delar upp människans migration i fyra olika kategorier i sin bok Migration in World Historia (2005). Den första är migration inom det
Read More…

https://vc-server26.jde.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=69f89b00b83d0bf80320b7aba74c3cf6edbf0828-1595955302316

https://vc-server26.jde.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=69f89b00b83d0bf80320b7aba74c3cf6edbf0828-1593535727516 ntation/2.0/playback.html?meetingId=69f89b00b83d0bf80320b7aba74c3cf6edbf0828-1593535727516