The International Academic Center for Islamic Discourse

I romanen “Ett nytt Land utanför mitt fönster” som publicerades 2001 skriver Theodor Kallifatides om hur han anser, behandlar och accepterar sitt främlingsskap i Sverige. På olika ställen och tillfällen visar författaren också att utanförskap skapas när man står utanför samhälle. Förutom kulturella frågor, hänvisar författaren ytterligare till de ontologiska, epistemologiska och axiologiska hinder som
Read More…

December 10th, 2017

elivered on December 6, 2017 by Ayatollah Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Revolution, in a meeting with government officials, ambassadors of Islamic countries in Iran and participants of the 31th Conference on Islamic Unity. The meeting was held on the occasion of the birthday anniversaries of the Holy Prophet (sawas) and Imam Sadiq
Read More…

Den här åsikten är fruktansvärt förolämpning men inte bara mot muslimer utan mänskligheten, mänskliga rättigheter, jämlikhet, rättvisa, frihet och alla grundläggande värderingar som uppnåtts och betonas av människor sedan 4000 f.Kr. Islam och kristendom samt judendom som en religion kan missbrukas av korrupta politiker. Varför tror du att IS representerar islam och religion? Baserat på
Read More…

vi alla fördömer terrorattacker i Barcelona. Terrorismen har ingen gräns. Det finns inte heller någon religous ursprung.Däremot spår man någon politiska pjäs som nästan altitid ligga bakom sådan äckliga terrordåden. Självklart, religion som allt som finns i världen, kan missbrukas och användas i ett fel sätt. De som misshandlar och dödar oskyldiga manniskor på grund
Read More…

We unequivocally condemn the barbaric terrorist attack that was carried out at a concert arena in Manchester. We express our sincere condolences to the families of the victims and to the British people.

With the purpose of achieving their ill intention, terorists assault on the peace, unity and solidarity all over the world. yet, The inhumane terrorists who try to disturb innocent people and they will never manage to destroy the faith, unity and solidarity conscience, that are already available in the nature of nations. In these hard
Read More…

April 8th, 2017

We denounce the terrorist attack which targeted the citizens in Stockholm and express solidarity with innocent victims. Such terror attacks indicate that the threat is spreading dangerously, and that there is no place safe from such threat, its crimes and spite. Terrorists along with their regional and international sponsors bear responsibility for these crimes which
Read More…

The lack of immediate and unhindered access to people who urgently need food assistance – compounded by a shortage of funding – means that millions of people  in Yemen are on the brink of famine. That is why Germany’s foreign minister has pledged an extra 15 million euros to prevent mass starvation in the Horn
Read More…